STUDIUM WODORU

O Programie Studium


Program nauczania podzielony jest na trzy sekwencje edukacyjne i odbywa się w formie poszczególnych seminariów. Zaplanowanych jest sześć zjazdów stacjonarnych, do których uczestnicy przygotowują się także online. Materiały do ​​nauki są dostarczane za pośrednictwem cyfrowego kampusu C3L, a mentorzy zapewniają nie tylko wiedzę na temat aktualnych trendów i wyników badań, ale też indywidualne wsparcie. Podczas  zjazdów wykładowcy pogłębiają tematy poszczególnych sekwencji i kładą podwaliny pod towarzyszącą im pracę projektową.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze szkolenia stanowiły markę PREMIUM. Dlatego też każdy zjazd oprócz wykładów, połączony będzie z wycieczką studyjną do instalacji zajmujących się energią odnawialną (patrz: Terminy Zjazdów).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy do Programu
„Wodór dla TOP Menedżerów“:

Aby pomyślnie ukończyć kurs, uczestnicy muszą wziąć udział w co najmniej 80% seminariów stacjonarnych. Zajęcia prowadzone przez niemieckich ekspertów będą tłumaczone symultanicznie. Raz w miesiącu odbywać się będzie konferencja on-line z polskimi prelegentami. Program kończy się międzynarodowym egzaminem, którego przebieg jest dostosowany do wymagań istniejących już w niemieckim programie „Wodór dla TOP Menedżerów” („Wasserstoff für Fach- und Führungskräfte”).
Każdy absolwent, który spełni wszystkie wymogi uczestnictwa w Programie, otrzyma certyfikat Uniwersytetu w Oldenburgu
(Certificate of Advanced Studies - CAS).

Informacje o Programie znajdą Państwo także na stronie internetowej Uniwersytetu w Oldenburgu.
Treść jest dostępna w języku polskim.

Zobacz więcej na stronie Uniwersytetu: 

Co ważne, liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna wielkość grupy podczas realizacji programu to 24 osoby. W celu uzyskania jak najlepszych efektów, uczestnicy pracują w małych grupach. Każdy z uczestników otrzyma odpowiedni pakiet edukacyjny. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie dostarczonych Curriculum Vitae.

Osoby, którym nie uda się zakwalifikować na jesienną edycję 2024, będą mogły zgłosić się do kolejnej edycji, która jest zaplanowana na luty 2025 roku.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli dzielić się zdobytymi już doświadczeniami na Forum Absolwentów. Przez cały czas trwania Studium uczestnicy będą mogli korzystać z platformy e-learningowej, gdzie na bieżąco zamieszczane będą materiały edukacyjne.

Wartość udziału w Studium to:

6900

euro netto od osoby


Kurs: materiały dydaktyczne,
seminaria
+2900

euro netto od osoby


Pobyt w Campusie, wyżywienie,
transport związany z wyjazdami studyjnymi

Podczas zajęć omówione zostaną następujące tematy:

Sekwencja 01

Uczestnicy, strategie i polityczne ramy

  • Wodór kluczem do dekarbonizacji (podstawowe strategie obniżenia emisji CO2, obniżenie emisji CO2 w poszczególnych sektorach, porozumienia sektorowe i magazynowanie)
  • Wodór w polityce energetycznej i przemysłowej (rynek globalny, europejski i polski)
  • Perspektywa branżowa (produkcja wodoru, transport, przygotowanie i zastosowanie, uczestnicy)

Sekwencja 02

Technologia wodorowa

  • Wytwarzanie (elektroliza, inne sposoby zaopatrzenia, komponenty i etapy procesu, magazynowanie)

  • Transport obejmujący wszystkie komponenty i procesy

  • Zastosowania i przykłady z branż (podstawowe procesy i aparatura do zastosowania wodoru, mobilność i transport, przemysł, konwersja na inne źródła energii „power-to-fuel”, ogrzewanie, ciepła woda i ciepło przemysłowe)

Sekwencja 03

Tworzenie wartości, modele biznesowe, ramy prawne i działanie techniczne

  • Perspektywa od strony zapotrzebowania (wrażliwość i oczekiwania cenowe, wymagane ilości i korzyści klimatyczne)
  • Ramy gospodarcze i prawne energetyki (zakupy odnawialnych źródeł energii, transport, handel i magazynowanie gazów odnawialnych, aspekty licencyjne)
  • Ocena koncepcji zaopatrzenia (perspektywa ekonomiczna: określenie kosztów produkcji H2; perspektywa ekologiczna: żywotność instalacji, możliwości i ryzyka, praktyczne przykłady)
  • Koncepty i projekty wstępne dla łańcuchów dostaw (proste koncepty, koncepty z producentami energii odnawialnej, koncepty wieloetapowe)

Sekwencja 04

Praca projektowa: Od teorii do praktyki

Uczestnicy zrealizują techniczny projekt (case study) wraz ze wzorami decyzji administracyjnych i analizą finansową. Projekt będzie zawierał różne aspekty technologii wodorowych (właściwości techniczne, inżynieria procesowa, modele biznesowe, zezwolenia, finansowanie i zarządzanie operacyjne). Daje to konkretny wgląd w to, jak projekty są wdrażane w praktyce. Praca odbywa się w maksymalnie 8-osobowych zespołach. Efektem pracy będzie gotowy business plan dla spółki celowej zlokalizowanej w Polsce. Na zakończenie pracy, grupy wykonają profesjonalny due dilligance (DD) projektu konkurencyjnej grupy. Przy pracy nad projektem każda grupa będzie mogła liczyć na wsparcie koordynatora nie tylko podczas zajęć, ale także poza nimi za pośrednictwem platformy e-learningowej, kontakt mailowy czy w formie telekonferencji.

Oprócz tego każdy z uczestników będzie przygotowywał własny, indywidualny projekt związany z tematyką wodorową: w formie koncepcji projektu, business planu dla własnej instalacji lub jako studium problemu dla dziedziny gospodarki związanej z wodorem.

W ramach Studium Wodoru organizowane są wycieczki do przedsiębiorstw związanych z wodorem w Niemczech: producenci wodoru, producenci urządzeń do wytwarzania i magazynowania wodoru, firmy wykorzystujące zielony wodór. Wyjazdy studyjne stanowią platformę łączącą teorię z praktyką.