STUDIUM WODORU

Zielony wodór


Zielony wodór jest niezbędny do transformacji energetycznej – wiele gałęzi przemysłu można dzięki niemu zdekarbonizować.

Rozwój neutralnej dla klimatu technologii wodorowej zaczyna przyspieszać. Zielony wodór jest produkowany bez emisji CO2, ponieważ podczas elektrolizy, w której woda jest rozkładana na wodór i tlen, wykorzystuje się wyłącznie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Jednak proces ten jest nadal kosztowny. Dobra informacja jest taka, że na rozwój rynku w nadchodzących latach dostępne będą ogromne środki finansowe.

Aby osiągnąć cele związane z transformacją energetyczną, w ciągu najbliższych lat trzeba będzie zatrudnić tysiące wykwalifikowanych pracowników.

 

TOP Menedżerowie już teraz są potrzebni zarówno
w prywatnych firmach, jak i instytucjach publicznych.


Studium Wodoru zaadaptowało najlepszy niemiecki program kształcenia w zakresie wodoru.
Dzięki udziałowi w Studium Wodoru zyskują Państwo bilet do sieci H2.