STUDIUM WODORU

Kontakt


Formularz kontaktowy


  Studium Wodoru Sp. z o.o.


  ul. Franciszka Klimczaka 1
  02-797 Warszawa

  NIP 9512582429
  REGON 526956470
  KRS 0001069036

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

  Oddział w Zgorzelcu
  ul. Daszyńskiego 54a
  59-900 Zgorzelec